pozyczka

Men2021

Reklama2021

ZAWIESZENIE PRACY STACJONARNEJ Przedszkola w Braciejówce

      Dyrektor Przedszkola w Braciejówce informuje, że od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczona zostaje z pewnymi wyjątkami praca stacjonarna przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor Przedszkola ustalił sposób realizowania zajęć. Nauczyciele prześlą materiał drogą mailową wg ustalonego z rodzicami sposobu.

      Opieka stacjonarna w przedszkolu sprawowana będzie na wniosek rodziców nad dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021. poz. 561)

 https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

Komunikat MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR30_9QtOA1hUneMtp1tanFGr4Gdx847ZZuSWqcfxUp8SsKObjLyKRPHNso

Zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie, wypełnienie i przedłożenie wniosku, dostępnego w przedszkolu lub tutaj –  

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu /doc/

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu /PDF/

 

 Prosimy o wyrozumiałość. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

https://bit.ly/DodatkowyZasiłekOpiekuńczyWydłużonyDo11Kwietnia

zycenia21