pozyczka

Zajęcia świetlicowe dla dzieci szkolnych rozwijające zainteresowania (np. plastyczne) oraz pomoc w nauce będą odbywać się z „pedagogiem ulicy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Braciejówce w każdy poniedziałek w godzinach 16.00.-19.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt : tel. 32  645 17 72

czechy 09.19

zebranie 2019

rozpoczecie2019

Rozpoczęcie 2019