pozyczka

 

Zrzut ekranu 2021 11 21 165703

opatrunek

gwarki

„Czysty Olkusz – wspólna sprawa”

czysty olkusz

20 października na olkuskim Rynku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz- pan Roman Piaśnik.

Konkurs zorganizowany został przez olkuską Straż Miejską oraz olkuską Bibliotekę i nawiązywał do bardzo ważnej dla Olkusza akcji „Czysty Olkusz –wspólna sprawa”, zainicjowanej przez Burmistrza Romana Piaśnika. Było to nie tylko sprzątanie Olkusza , ale także lekcja ekologii, która miała na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Olkusz, że należy dbać o swoje najbliższe otoczenie i środowisko.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z Miasta i Gminy Olkusz i miał na celu zaangażowanie dzieci i młodzież do podjęcia aktywności związanych z ochroną środowiska naturalnego, propagowanie wśród młodych ludzi postaw proekologicznych  i ekologicznego stylu życia.

W konkursie wzięło udział ponad 500 uczniów. Z naszej szkoły było to 26 osób:

8 uczniów z klasy I

6 z klasy II

5 z klasy III

7 z klasy VII

Udział  ten okazał się bardzo owocny, gdyż I miejsce w kategorii  klas  VII-VIII zdobył nasz uczeń Filip Nocoń z klasy VII, a z klasy I wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej otrzymał Filip Tyliba. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz , a zwieńczeniem konkursu będzie wydanie  okolicznościowego kalendarza z ich pracami.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie i życzymy dalszych sukcesów w działaniach artystycznych.

tabliczka