pozyczka

XXI Rajd Górski - Góry Świętokrzyskie

 

rajd2016v1

 

 

23 września uczniowie klasy VI wraz z opiekunem SKKT panią Anną Facler - Januszek, ko-rzystając z przychylności pogody, udali się na rajd w Góry Świętokrzyskie. Pomimo iż, wyjechali-śmy wczesnym rankiem, humory nam dopisywały i byliśmy pełni wrażeń tego co przed nami. Rajd rozpoczęliśmy od miejscowości leżącej w centrum Gór Świętokrzyskich - Świętej Katarzyny, gdzie dzieci zwiedziły Kapliczkę Janikowskich, Kapliczkę i źródełko św. Franciszka, a następnie udaliśmy się na Łysicę (612 m n.p.m.). Zażywając chłodu lasu jodłowo - bukowego zeszliśmy do miejscowości Kakonin, gdzie czekały już na nas autokary by zawieź nas do Szklanej Huty. Ze Szklanej Huty do-tarliśmy na szczyt Łysej Góry - Święty Krzyż (594 m n.p.m.), gdzie zwiedziliśmy najstarsze sank-tuarium na ziemiach polskich, w którym od 1000 lat są przechowywane i czczone Reli-kwie Krzyża Świętego.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się łysogórskie gołoborza stanowiące najbardziej charakterystyczny element przyrody znajdujący się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowe-go. Następnie spacerkiem zeszliśmy do Nowej Słupi, gdzie pożegnaliśmy się z grupami z innych szkół i udaliśmy się autokarami do domów.
Wędrówka sprawiła nam wiele przyjemności, zwłaszcza przepiękna przyroda najstarszego pasma górskiego w Polsce. Góry Świętokrzyskie na każdym kroku fascynują niezwykle oryginalną budową, urozmaiconą roślinnością i światem zwierzęcym. Nawet długość pokonanej trasy nikogo nie przeraziła. Gdy wyjeżdżaliśmy późnym popołudniem, nieco zmęczeni trudami wędrówki, ale zadowo-leni i pełni wrażeń, przyrzekliśmy sobie, że na pewno tu wrócimy. Rajd ten na długo pozostanie w naszej pamięci.