pozyczka

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt Polska- Czechy, część II.

„Moja szkoła, moje środowisko, moje lokalne dziedzictwo kulturowe”

W pierwszym tygodniu września gościliśmy partnerów ze szkoły w Czechach. Tak nasi rówieśnicy opisują przygodę w Braciejówce.

W czwartek 5.września pojechaliśmy do szkoły w Braciejówce, gdzie na nas czekali koledzy z Polski. Tam spędziliśmy dwa wspaniałe dni pełne zabaw i zwiedzania ciekawych miejsc. W czwartek po obiedzie pojechaliśmy  do Ojcowskiego Parku narodowego i oglądaliśmy jaskinię Łokietka. Następnie zwiedziliśmy zamek  Pieskowa Skała.

Wieczorem były zabawy na boisku, gdzie śmiało mogliśmy korzystać z komórki szukając QR kodów i prawdziwa dyskoteka.

W piątek do południa zwiedzaliśmy miasto Olkusz znane z wydobycia srebra, w miejscowym muzeum podziwialiśmy przedmioty przywiezione z Afryki oraz na warsztatach roboczych mogliśmy sobie wyprodukować indiańską maskę.

Po obiedzie pożegnaliśmy naszych kolegów i pojechaliśmy do Krakowa. W tamtejszym muzeum Historyland mogliśmy podziwiać historię oraz zabytki Polski zbudowane z klocków LEGO. Na Krakowskim Rynku mieliśmy czas na zakupienie pamiątek. Ciekawy był również Smok Wawelski, chociaż wyobrażaliśmy go sobie całkiem inaczej.

Mile spędzone chwile z naszymi kolegami z Polski zostaną długo w naszej pamięci.

                                                                                     Katarzyna Pyszko

https://twinspace.etwinning.net/86185/home

Europejski Dzień Języków Obcych – twoje szkolne wydarzanie

(European Day of Languages - your school event)

Projekt ze szkołami w Turcji, Mołdawii, Włoszech oraz Słowacji zjednoczył nas we wspólnym działaniu jakim jest świętowanie Dnia Języków Obcych. Każdy z nas miał okazję pokazać jak bardzo jest międzynarodowy i co robi, aby poszerzać wiedzę i światopogląd młodego człowieka. Wszystkie szkoły chętnie się zaangażowały prezentując swoje działania, dzięki temu uczymy sie również od siebie nawzajem i wspieramy pomysłami na kolejny rok. Uczniowie naszej szkoły jak zwykle zaprezentowali się wzorowo podbijając serca naszych partnerów eurowizją oraz pokazem T-shirtów.

https://twinspace.etwinning.net/94783/home

Święta Wielkanocne w komiksie (My Easter Holidays in comics)

Projekt cieszący się dużym zainteresowaniem w fazie przygotowań i będący przedmiotem wielu pytań ze strony szkół partnerskich w tym z Francji, Rumunii, Turcji i Czech. Ostatecznie z powodu pandemii (COVID- 19) i zamknięcia szkół został przeprowadzony tylko ze szkołą w Turcji. Uczniowie klasy 6 wykorzystując różnorodne programy do projektowania komiksów, przedstawili wybrane aspekty zwyczajów obchodzenia Świat Wielkanocnych w Polsce. Natomiast szkoła turecka zaprezentowała obchodu ramadanu w swoim kraju.

https://twinspace.etwinning.net/111969/home

Let's Play Kids Games in the Phrygian Valley

Projekt angażujący 19 europejskich szkół i jedną turecką oraz cieszący się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, niestety z powodu (COVID- 19) nie został zrealizowany. Nasi uczniowie się do niego przygotowali i wykonali pierwsze zadanie- opracowali zasady gry tureckiej i zaprezentowali własną grę „Klasy”. Celem podstawowym było: odejście od komputera oraz utrzymanie kontaktów towarzyskich i posiadanie świadomości grupowej. Uczniowie mieli wrócić do zapomnianych gier podwórkowych.

Międzyklasowy projekt "In my garden"

 

W związku z obecną sytuacją rozpowszechniania (COVID- 19) oraz potrzebą zostaną w domu proponujemy swoim uczniom, którzy mieszkają na terenach wiejskich i maja dostęp do swoich prywatnych ogrodów, wyjście na łono natury i obcowanie z przyrodą. Uczniowie fotografują elementy przyrody, następnie komponują kolaż w wybranych programach i opisują fotografowane obiekty w języku polskim, łacińskim (elementy biologii) i angielskim. Jest to projekt międzyklasowy i angażuje klasę 6 i 8.

https://twinspace.etwinning.net/114565/home

100 lat z Wielkim Polakiem –projekt krajowy

Projekt, który rozpoczął się w kwietniu i ma na celu propagowanie obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Projekt kończy się w październiku i każdego miesiąca angażuje uczniów w szereg zadań aktywizujących młodzież nie tylko do pogłębiania wiedzy, ale także w poszukiwanie ideałów i wzorców do naśladowania w postaci Jana Pawła II. Zaangażowana grupa – to głównie uczniowie klasy VI. Uczniowie tworzą plakaty w wersji online, infografiki, interaktywne i wirtualne spacery z Janem Pawłem II, nagrywają życzenia, układają wiersze i rymowanki, tworzą mapy myśli i gry online oraz wiele innych.

https://twinspace.etwinning.net/114405/home

 

A European Heritage of the Past, Present and Future

 

Projekt będący uzupełnieniem, synergią, współdziałający równolegle z projektem Erasmus+. Na tej platformie umieszczane są wszelkiego rodzaju działania uczniów programu Erasmus+ ze szkół partnerskich.

https://twinspace.etwinning.net/73055/home

Czechy2

E Patryk1

Etwinning2019

Prijekt5

Więcej artykułów…