pozyczka

Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Braciejówce

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce

mgr Beata Furman - dyrektor szkoły, nauczycielka historii

mgr Wioletta Dzióbek- wychowawca na świetlicy szkolnej, nauczycielka j.polskiego, nauczyciel wsółorganizujacy zajęcia

mgr Joanna Gil- wychowawca klasy I, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

mgr Małgorzata Kocjan - wychowawca klasy II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Hanna Matusiak- wychowawca klasy III, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Anna Facler-Januszek - wychowawca klasy IV, nauczycielka przyrody, biologii, chemii, techniki, geografii

mgr Michał Ziarno- wychowawca klasy VI, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Piatek- wychowawca klasy VII, nauczycielka j.angielskiego

mgr Renata Ślęzak- wychowawca klasy VIII, nauczycielka matematyki

mgr Iwona Czopek - nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, techniki

mgr Mirosława Nadymus - nauczycielka muzyki

mgr Sylwia Janik - nauczycielka informatyki 

mgr Halina Osuszek - nauczycielka religii

ks. Leszek Kleszcz - nauczyciel religii

mgr Marzenia Kania-Ficek - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Beata Jurczyk-Szotek - nauczycielka fizyki,

mgr Małgorzata Karoń - nauczycielka współorganizująca zajęcia i edukacji dla bezpieczeństwa

Karolina Staszkiewicz - nauczycielka współorganizujaca zajęcia

 Przedszkole w Braciejówce

mgr Ewelina Samul - nauczycielka wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Żabki"

mgr Anna Świda - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Słoneczka"

mgr Magdalena Janus- nauczyciel wychowania przedszkolnego