pozyczka

Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Braciejówce

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce

mgr Beata Furman - dyrektor szkoły, nauczycielka historii

mgr Wioletta Dzióbek- wychowawca na świetlicy szkolnej

mgr Katarzyna Broda- wychowawca klasy I, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Hanna Matusiak - wychowawca klasy II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Gil - wychowawca klasy III, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

mgr Michał Ziarno - wychowawca klasy V, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Piątak - wychowawca klasy VI, nauczycielka j. angielskiego

mgr Renata Ślęzak - wychowawca klasy VII, nauczycielka matematyki

mgr Anna Facler-Januszek - wychowawca klasy VIII, nauczycielka przyrody, biologii, chemii, geografii, techniki

mgr Iwona Czopek - nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie

mgr Jerzy Sobiecki - nauczyciel muzyki

mgr Leszek Król - nauczyciel  informatyki 

mgr Halina Osuszek - nauczycielka religii

ks. Leszek Kleszcz - nauczyciel religii

mgr Marzenia Kania-Ficek - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Beata Jurczyk-Szotek - nauczycielka fizyki,

mgr Małgorzata Karoń - nauczycielka współorganizująca zajęcia i edukacji dla bezpieczeństwa

Karolina Staszkiewicz - nauczycielka współorganizujaca zajęcia

mgr Marta Wójcik-  nauczycielka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 Przedszkole w Braciejówce

mgr Marta Lisowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Biedronki"

mgr Anna Świda - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Motylki"

mgr Ewelina Samul - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Janus- nauczycielka współorganizująca zajęcia