pozyczka

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03 września 2018 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

(podstawa prawna:& 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.  Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm). oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7.   Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty:

      - j. polski:             15 kwiatnia 2019 r. godz. 9.00.

        - matematyka       16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00.

        - j. obcy                17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00.

 

Szkoła pracuje w pięciu dniach tygodnia.

  • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 7.45.
  • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  ustalone przez Dyrektora szkoły:   30 października 2018 r., 02 listopada 2018 r., 15, 16, 17 kwietnia 2019 r., 29, 30 kwietnia 2019 r., 02 maja 2019 r.

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. –    Dz. U. Nr 186   poz. 1245 z 2010 r.)