pozyczka

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

(podstawa prawna:& 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.  Ferie zimowe 04 - 17 stycznia 2021 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.  Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm). oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7.   Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty:

      - j. polski:             25 maja 2021 r. godz. 9.00.

        - matematyka       26 maja 2021 r. godz. 9.00.

        - j. obcy                27 maja 2021 r. godz. 9.00.

 

Szkoła pracuje w pięciu dniach tygodnia.

  • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 7.45.
  • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy.
  • 14 października 2020 r.;  02 listopada 2020; 04, 05 stycznia 2021;  25, 26, 27 maja 2021 r.;                  04 czerwca 2021

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. –    Dz. U. Nr 186   poz. 1245 z 2010 r.)