pozyczka

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2017 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.   Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:& 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2018 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: & 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm).

7.   Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: & 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 Szkoła pracuje w pięciu dniach tygodnia.

  • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00.
  • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy.
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  ustalone przez Dyrektora szkoły:

- 02, 03 listopada 2017 r.

- 30 kwietnia 2018 r.

- 02, 04, maja 2018 r.

- 01 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. –    Dz. U. Nr 186   poz. 1245 z 2010 r.)