pozyczka

Organizacje szkolne 2017/2018

Samorząd Uczniowski,         Wolontariat

mgr Iwona Czopek, mgr Renata Ślęzak,    mgr Halina Osuszek

SKO

mgr Joanna Gil

Teatrzyk dziecięcy „Bajkoludki”

mgr Joanna Gil, mgr Małgorzata Kocjan

SKS – klasy I-III oraz IV-VII

mgr Michał Ziarno

SKKT

mgr Anna Facler-Januszek

Koła zainteresowań 2017/2018

Koło „Tropiciele wiedzy”              Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze, Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Małgorzata Kocjan

zajecia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Joanna Gil

Koło polonistyczne "Mali Literaci"     zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Iwona Czopek

Koło ekologiczno- przyrodnicze,      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Anna Facler-Januszek

Koło wiedzy biblijnej

mgr Halina Osuszek

Koło języka angielskiego dla uczniów klas I,III

mgr Justyna Piątek

Koło języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

mgr Justyna Piątek

Koło matematyczne                   Zajecia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Renata Ślęzak

Koło plastyczne

mgr Joanna Gil

Zajęcia umuzykalniające

mgr Jerzy Sobiecki

Zajęcia komputerowe

mgr Leszek Król