pozyczka

Innowacja pedagogiczna „Angielski z TIKiem” zakończona

angielski2016

 

Początkiem roku szkolnego 2015/2016 została wdrożona w klasie VI innowacja pedagogiczna pod nazwą „Angielski z TIKiem. Jako program całoroczny był realizowany przez nauczyciela na zajęciach języka angielskiego oraz zajęciach pozalekcyjnych.

W pierwszej kolejności został założony mail klasowy, do którego mieli dostęp wszyscy uczniowie oraz rodzice. Służył on do stałego kontaktu między nauczycielem, a uczniami oraz wysyłaniu dodatkowych zadań bądź materiałów oraz linków do samodzielnej nauki. Na pierwszym zebraniu roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o celach, formach i sposobie w/w innowacji. Dodatkowo nauczyciel dokonał prezentacji o bezpieczeństwie i zagrożeniach w sieci, uwrażliwiając przy tym na mądre korzystanie dzieci z Internetu. Wcześniej jednak rozpoznano, czy uczniowie dysponują odpowiednimi narzędziami i środkami: stały dostęp do Internetu, posiadają smartfony, tablety itp. Uczniowie pracowali na wielu ciekawych programach, głownie w języku angielskim, które pogłębiły ich wiedzę i motywowały do dalszej pracy. Była to nauka przez zastosowanie atrakcyjnych narzędzi i aplikacji internetowych.

Wykorzystane programy, narzędzia i aplikacje internetowe oraz krótki opis:

 • „quizlet” – gry online służące do regularnej nauki słówek z danej części materiału. Utrwalające słownictwo „tematyczne” celem przyswojenia i trwałego zapamiętania danego zakresu leksykalnego podstawy programowej;
 • „voccaro” - tworzenie podkastów; nagrywanie własnych wypowiedzi celem odsłuchania i zaprezentowania ich klasie;
 • „strip generator”, „tondoo” - tworzenie komiksów;
 • „storybird”- stworzenie historyjki w formie książki online „True Lives of Real Heroes”;
 • „learningapps” - tworzenie gier leksykalno-gramatycznych online;
 • „tagul”- tworzenie chmur słownych;
 • „voki” - tworzenie awatarów;
 • „fotojet”- stworzenie relacji z wyjścia w formie słowno-fotograficznego kolażu;
 • „power point”- tworzenie prezentacji gramatycznych;
 • „kahoot” - gra rywalizacyjna online;
 • „insta.ling” -regularna nauka słownictwa z lekcji na lekcje;
 • „Microsoft Office Word” i inne edytory tekstów - tworzenie szkolnej gazetki , tworzenie plakatów, itp.;.
 • programy do tworzenia video clipów, filmików itp.

      Ponadto uczniowie regularnie korzystali ze słowników internetowych. Potrafili także samodzielnie dokonać odpowiedniej selekcji informacji w Internecie i wykorzystać odpowiednie wiadomości w zadaniach. Używali także aplikacji gier na telefon służących do nauki języka angielskiego oraz słuchali ebooków i wykonywali zadania na podstawie wysłuchanej treści.

Uczniowie swoje prace przez cały rok szkolny przesyłali do nauczyciela drogą mailową bądź na maila klasowego. Ponadto regularnie swoje prace prezentowali na szkolnym korytarzu (plakaty, komiksy, kolaże itp.) Przygotowywali również teksty w języku angielskim do szkolenej gazetki. Nauczyciel stworzył także dla uczniów wirtualną tablicę (padlet), na której umieszczona jest część pracy uczniów. Adres strony: www.padlet.com/Justyna Pi/klasa6

Finalnie zauważono poszerzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów oraz chęć do jego nauki. Należy dodać, iż innowacja ta wpłynęła pozytywnie na wynik sprawdzianu szóstoklasisty oraz całoroczne oceny uczniów. Po zakończeniu innowacji dokonano ewaluacji wśród uczniów. Mimo początkowego sceptycyzmu, uczniowie na zakończenie programu „Angielski z TIKiem” jednogłośnie ocenili pozytywnie wszelkie działania i przyznali słuszność oraz efektowność przeprowadzonej innowacji. Uczniowie wypełnili przygotowaną przez nauczyciela ankietę online. Z analizy ankiety wynika, że innowacja była niezwykle atrakcyjna i przydatna w procesie nauczania.