pozyczka

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodniczaca:              Jolanta Janik

Z-ca przewodniczącej:    Magdalena Kubicka-Trepka

Skarbnik:                        Anna Wyrembska

Sekretarz:                      Edyta Czopek

Członek:                          Katarzyna Karcz, Marcin Kołaczyński