pozyczka

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodniczaca:              Jolanta Janik

Z-ca przewodniczącej:    Aleksandra Barczyk

Skarbnik:                        Anna Wyrembska

Sekretarz:                      Marta Kudła

Członek:                          Katarzyna Karcz, Artur Gardas, Dominka Gajda