pozyczka

Rada Rodziców Przedszkola

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:                 Edyta Głowacka

Z-ca przewodniczącej:       Anna Czarnul

Skarbnik:                           Monika Szymczyk

Sekretarz:                         Magdalena Wojdyła-Rogal

Członek:                             Ewa Mazur, Kamila Żaba