pozyczka

Rada Rodziców Przedszkola

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:                 Edyta Głowacka

Z-ca przewodniczącej:       Monika Tyliba

Skarbnik:                           Monika Grzanka

Sekretarz:                         Bożena Czopek

Członek:                             Paulina Januszek, Dominika Gajda