pozyczka

samorzad

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:                                 

mgr Małgorzata Karoń, mgr Katarzyna Broda

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Kiełtyka Emilia  klasa 8

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Hamerlik Natalia klasa 7

SKARBNIK:

Rogal Emilia klasa 8

Sekcja organizacyjna

    Trepka Aleksandra, Trólka Szymon,Rogal Martna

    Sekcja kulturalno - oświatowa

      Ćwik Jakub, Jędrszczyk Filip, Kudła Mateusz

     Sekcja porządkowa

               Nocoń Antoni, Szopa Igor, Chajduła Karol