pozyczka

Dnia 10.10.2017 r. została powołana Szkolna Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu w następującym składzie:

przewodniczący:   Renata Ślęzak                

członkowie:

  1. Maria Kołaczyńska           kl. VI
  2. Wiktoria Kołodziejczyk     kl. V
  3. Adrian Małysa                   kl. VI
  4. Mateusz Kudła                   kl. V

Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
  • przeprowadzenie wyborów w szkole
  • ustalenie wyników wyborów w szkole
  • sporządzenie protokołu z wyborów i przekazanie go do Okręgowej Komisji Wyborczej