pozyczka

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI

UCZĘSZCZAJĄ DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice !

Przedszkole będzie otwarte od 11 maja dla dzieci rodziców, którzy wyrazili potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w związku z koniecznością powrotu do pracy.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą procedurą oraz oświadczeniami, które są niezbędne do pobrania w razie decyzji o korzystaniu z opieki w przedszkolu.

O potrzebie zapewnienia opieki w przedszkolu rodzice powinni poinformować dyrektora, co najmniej dzień wcześniej. Można to uczynić zgłaszając wychowawcy grupy ( drogą e-mailową, telefoniczną lub innym skutecznym środkiem komunikacji ustalonym w danej grupie oraz poprzez aplikację ,,JAMMIK” – WIADOMOŚĆ DO DYREKTORA  lub bezpośrednio z przedszkolem). Dyrektor lub inna upoważniona osoba poinformuje telefonicznie lub poprzez wiadomość ( e- mail) wysłaną aplikacją JAMMIK o możliwości korzystania z opieki w przedszkolu. Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 

Rodzic, którego dziecko do 8 roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

RODZICU DECYDUJĄC SIĘ NA PRZYPROWADZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA STOSUJ SIĘ DO WYTYCZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTERSTWA ZDROWIA:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

https://kuratorium.krakow.pl/wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-otwarcia-przedszkoli/

dzien ziemi 2020

info27.04

maseczki1

inf2020