pozyczka

Tab2020

SU2020

Rajd2020

nowy rok2020

Braciejówka na plus - Erasmus +

     Podsumowania nadszedł czas … Program Erasmus+ to unijny program edukacyjny, który poprzez współpracę międzynarodową daje możliwość wymiany dobrych praktyk. Z takiej opcji skorzystała Szkoła Podstawowa w Braciejówce.

 IMG 20190516 123342

 

   W 2018 roku Zespół Szkolno –Przedszkolny w Braciejówce po pomyślnym przejściu procesu selekcyjnego, otrzymał grant unijny i tym samym rozpoczął współpracę z dwoma francuskimi szkołami i jedną niemiecką. Przedsięwzięcie trwało prawie 2 lata i przyniosło wiele wymiernych efektów.

Tematem przewodnim projektu było szeroko pojęta architektura, a jego tytuł brzmiał „A European Heritage of the Past, Present, and Future”. Uczniowie szkół partnerskich skrupulatnie pracowali nad wszystkimi założonymi punktami projektu i sumiennie dzielili się jego rezultatami i wymieniali efektami. Praca była intensywna i wzmożona, zwłaszcza tuż przed mobilnościami. Pomimo ogromnej pracy, uczniowie z radością oraz sentymentem wspominają każdy wyjazd i każdy kontakt z rówieśnikami z zagranicy.

     Pierwszą przygodą była wizyta partnerów w Polsce. Jako gospodarze spisaliśmy się wzorowo. Partnerzy zagraniczni zaskoczeni naszym przygotowaniem i otwartością –żartowali, że postawiliśmy im zbyt wysoka poprzeczkę. Spotkanie w czasie grudniowej aury miało już znamiona klimatu świątecznego- tym bardziej gościom przypadł do gustu urok polskich uliczek i ciepło domowego ogniska rodzin goszczących. Uczestnicy badali ponadczasowość architektury na przykładzie Olkusza i Krakowa.

     Kolejne spotkanie miało miejsce w południowej Francji w miejscowości Chalais w okolicy Bordeaux. Pierwszy wyjazd zagraniczny z mnóstwem emocji odbył się w maju zeszłego roku. Uczniowie nie tylko wymieniali się rezultatami swoich działań, ale doświadczyli francuskiej scenerii, tym większa była to przygoda, iż wielu z nich po raz pierwszy wyjechało za granicę kraju. Podczas pobytu mnożono możliwości poznawania architektury poprzez zabawy i gry edukacyjne.

     Pół roku później – w grudniu 2019 partnerzy spotkali się w miejscowości Bad Harzburg w Niemczech. Tam przedstawialiśmy nasze opinie i ocenialiśmy nasze domy z punktu widzenia architektury. Porównywaliśmy nasze mieszkania i obiekty użyteczności publicznej. Również i tym razem młodzież nie mogła się rozstać i żegnała ze łzami w oczach.

   Niestety ostatni wyjazd mający odbyć się 3 miesiące temu, z powodu pandemii Covid 19 został odwołany. Wszystkie spotkania wzbogaciły naszą wiedzę i doświadczenie. Poznaliśmy kulturę naszych partnerów, uczyliśmy się języków obcych i wzbogaciliśmy umiejętności komputerowe. Najważniejsze jednak jest to co zostało: nabyta wiedza, przyjaźnie i wspomnienia wspólnie spędzonego czasu, a był to niezwykle owocny czas. VIVAT ERASMUS+ !

    Dziękujemy naszym partnerom, uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Braciejówce, naszej zawsze wspierającej - Pani Dyrektor Beacie Furman oraz Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu Paulinie Polak i Pani Jolancie Januszek - Chmist za okazaną pomoc.

Nauczyciel i koordynator projektu Justyna Piątek

wraz z opiekunami wyjazdów.