DOSTĘPNOŚĆ

RODO

10 listopada 2022 roku przedszkolaki wybrały się na spotkanie z druhami OSP w Braciejówce. Głównym celem spotkania było bliższe poznanie zawodu strażaka, wdrożenie do przestrzegania zakazów i zasad zachowania bezpieczeństwa w domu i przedszkolu, nabycie umiejętności właściwego zachowania się podczas pożaru oraz utrwalenie numeru alarmowego Straży Pożarnej. Panowie: dh Albin Bryzik, Paweł Grzanka, Michał Dupak i Dariusz Frączek opowiadali dzieciom czym się zajmują, prezentowali mundury strażackie oraz potrzebne w pracy narzędzia. Przekazali wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną. Przedszkolaki poznały sprzęt, jakim strażacy posługują się w codziennej pracy. Największą atrakcją była prezentacja wozu strażackiego, mogli z bliska podziwiać wyposażenie pojazdu oraz urządzenia, jakimi strażacy dysponują podczas swojej ciężkiej pracy. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie zachowania
w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

Skip to content