Rada Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:    

Małgorzata Karoń, Sylwia Janik


 Przewodniczący: Maksymilian Świrski klasa 8

 Zastępca przewodniczącego: Michalina Matyja klasa 8

 Skarbnik: Wiktoria Małysa klasa 8

Sekretarz: Urszula Wyrembska klasa 6