Rada Rodziców:

Przewodnicząca:              JOLANTA KLUCZNY

Z-ca przewodniczącej:    ANNA WYREMBSKA

Skarbnik:                             MONIKA SZYMCZYK

Sekretarz:                            ALEKSANDRA SZYMCZYK