Rada Rodziców Przedszkola

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:                 AGATA GRABOWSKA

Z-ca przewodniczącej:       MAŁGORZATA GAMROT

Skarbnik:                                ALEKSANDRA PASTERNAK

Sekretarz:                               ANETA DZIUBDZIELA