pozyczka

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2021/2022

Kartka dla Polski 2021 / Postcard for Polish Independence Day 2021

11

To kolejna odsłona cyklicznego projektu poświęconego obchodom Dnia Niepodległości -11 listopada. Wydarzenie jest dedykowane szczególnie szkołom polskim, ale także polonijnym oraz zagranicznym. Podczas tego projektu zespoły szkolne dzieliły się swoim doświadczeniem oraz nawzajem uczyły nowych pomysłów celebrowania Dnia Niepodległości. Poza kartkami, pocztówkami, plakatami, kolażami, historycznymi quizami, uczniowie przygotowywali również łamańce językowe, wspólną książeczkę, produkty handmade. Wszystko zmierzało w kierunku pogłębiania historii i poszerzani wiedzy ogólnej oraz wzmacniania świadomości patriotycznej.

https://twinspace.etwinning.net/196981

 

Safe Internet Day

 

12

 

Projekt został utworzony na potrzebę dzielenia się z innymi swoją wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w połowie lutego podczas którego promuje się uważną i świadomą pracę w sieci. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, dlatego tez uczestnicy projektu wyszukiwali istotnych informacji w sieci a następnie tworzyli plakaty, escaperoomy, loga do projektu.

https://twinspace.etwinning.net/227586/home

Pen pal online meeting: Poland -Turkey

 

13

Projekt miał na celu przybliżyć kulturę krajów partnerskich. Pierwszym zadaniem było grupowe spotkanie się online i poznanie swoich partnerów. Następnie uczniowie znając swojego pan pala mogli indywidualnie ustalić spotkanie, podczas którego prezentowali swoje kraje i regiony.  Wcześniej przygotowano plakaty lub prezentacje dotyczące najciekawszych- ich zdaniem treści kulturowych, w tym język, najważniejsze miejsca i regiony, zwyczaje, kuchnia, sławni ludzie itp. W ostatnim etapie partnerzy uzupełniali ankietę dotyczącą ich wolnego czasu. Część uczniów wymieniła się prywatnymi kontami z nadzieją na kontynuację współpracy indywidualnie.

https://twinspace.etwinning.net/245379

 

Pen pal online meeting: Poland – Spain

 

14

Projekt miał na celu przybliżyć kulturę hiszpańską Polakom, a Hiszpanom- polską. Uczniowie podobnie jak w projekcie z Turcją mieli swojego partnera – pen pala, z którym odbyli indywidualną rozmowę online. Każdy z nich dokonał prezentacji swojego kraju zwracając szczególną uwagę na brzmienie swojego języka, swój region i najważniejsze fakty. Następnie był czas na dowolne pytania dotyczące hobby i wolnego czasu. Cześć uczniów wymieniła się swoimi prywatnymi kontami celem podtrzymania znajomości.

https://twinspace.etwinning.net/246523/home

 „Przygoda z Kosmosem”

 

15

Projekt skierowany był do uczniów klas młodszych (klasa III). 21 maja obchodzono Światowy Dzień Kosmosu. Święto to jest upamiętnieniem wydarzeń związanych z badaniem przestrzeni kosmicznej. Ten dzień miał zachęcić dzieci do zgłębiania tajemnic wszechświata. Prawie każde dziecko marzy o locie dużą rakieta w przestrzeń kosmiczną i zwiedzaniu obcych światów. Podczas realizacji projektu uczniowie mogli poczuć się jak astronauci czy konstruktorzy rakiet kosmicznych, a także stali się obserwatorami Międzynarodowej Stacji Kosmicznej( ISS). Uczniowie nie tylko tworzyli plakaty, rysunki, czy gry- Scratch o tematyce kosmicznej, ale także odbyło się wiele zabaw, tańców i konkurencji o tematyce kosmicznej. Rezultaty działań zostały umieszczone na platformie TwinSpace.

https://twinspace.etwinning.net/246108/home

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2020/2021

 

Kontynuacja projektu ” 100 lat z Wielkim Polakiem”

Projekt kontynuowany, rozpoczęty w kwietniu i mający na celu propagowanie obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. We wrześniu i październiku uczniowie dokonali finalnych zadań,
a jednym i zarazem najciekawszym z nich był escaperoom. Forma gry umysłowej, w której grający rozwiązuje różne zagadki, aby odnaleźć klucz do wyjścia. W naszym przypadku było to hasło. Cała tematyka dotyczyła osoby Jana Pawła II i stanowiła ciekawą i niecodzienną formę zabawy jaki
i nauki zarówno dla uczniów naszej szkoły jak i uczestników ze szkoły partnerskiej.

https://twinspace.etwinning.net/114405

Kartka dla Polski 2020

Projekt dedykowany obchodom 11 listopada. Uczestnikami przedsięwzięcia były szkoły polskie, polonijne oraz zagraniczne. Celem projektu było poznawanie historii, celebrowanie Dnia Niepodległości oraz poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i zaangażowanie w inicjatywę pozaszkolną. Nasi uczniowie przygotowali wiele kartek z życzeniami oraz podziękowaniami dla naszej ojczyzny. Ponadto przygotowano prace techniczne, których fotografiami podzielili się platformie TwinSpace. Podczas współpracy uczniowie mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń oraz za pośrednictwem różnorodnych prezentacji i gier mogli sprawdzić swoja patriotyczną wiedzę.

https://twinspace.etwinning.net/127482/home

Reading and singing – compare the sounds of languages

Projekt będący częścią I Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji bicia rekordu w liczbie czytających w przerwach szkolnych. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska” czyta dzieciom. Nasza szkoła pozostała gospodarzem projektu a jej uczestnikami były szkoła ze Słowacji, Włoch, Chorwacji i Rumuni.  Uczniom zostały zaproponowane dwa główne zadania: prezentacja czytania w swoim narodowym języku fragmentu utworu” Mały książę” oraz prezentacja utworu muzycznego „Oda do radości”. Uczestnicy projektu, poprzez różnorodne zadania porównywali wydźwięk tych samych słów w różnych językach.

https://twinspace.etwinning.net/127458

Colorful May

Projekt cieszący się niezwykłą popularnością. W jego założeniach było porzucenie komputerów i codzienne obcowanie z naturą. Ponadto miało odciągnąć uczniów od życia wirtualnego i uwrażliwiać ich na piękno otaczającego świata oraz wyzwolić w nich duszę artystów. Przy okazji uczniowie zgłębiali wiedzę przyrodniczą szukając nazw kwiatów i językową podpisując fotografie w języku obcym. Prace miały charakter kolażowy. Powstały również gry, filmiki i chmury słowne. Bogactwo prac naszych uczniów i partnerów cieszyło oko wszystkich uczestników projektu.

https://twinspace.etwinning.net/178063/home

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

 

Projekt Polska- Czechy, część II.

„Moja szkoła, moje środowisko, moje lokalne dziedzictwo kulturowe”

W pierwszym tygodniu września gościliśmy partnerów ze szkoły w Czechach. Tak nasi rówieśnicy opisują przygodę w Braciejówce.

W czwartek 5.września pojechaliśmy do szkoły w Braciejówce, gdzie na nas czekali koledzy z Polski. Tam spędziliśmy dwa wspaniałe dni pełne zabaw i zwiedzania ciekawych miejsc. W czwartek po obiedzie pojechaliśmy  do Ojcowskiego Parku narodowego i oglądaliśmy jaskinię Łokietka. Następnie zwiedziliśmy zamek  Pieskowa Skała.

Wieczorem były zabawy na boisku, gdzie śmiało mogliśmy korzystać z komórki szukając QR kodów i prawdziwa dyskoteka.

W piątek do południa zwiedzaliśmy miasto Olkusz znane z wydobycia srebra, w miejscowym muzeum podziwialiśmy przedmioty przywiezione z Afryki oraz na warsztatach roboczych mogliśmy sobie wyprodukować indiańską maskę.

Po obiedzie pożegnaliśmy naszych kolegów i pojechaliśmy do Krakowa. W tamtejszym muzeum Historyland mogliśmy podziwiać historię oraz zabytki Polski zbudowane z klocków LEGO. Na Krakowskim Rynku mieliśmy czas na zakupienie pamiątek. Ciekawy był również Smok Wawelski, chociaż wyobrażaliśmy go sobie całkiem inaczej.

Mile spędzone chwile z naszymi kolegami z Polski zostaną długo w naszej pamięci.

                                                                                     Katarzyna Pyszko

https://twinspace.etwinning.net/86185/home

Europejski Dzień Języków Obcych – twoje szkolne wydarzanie

(European Day of Languages - your school event)

Projekt ze szkołami w Turcji, Mołdawii, Włoszech oraz Słowacji zjednoczył nas we wspólnym działaniu jakim jest świętowanie Dnia Języków Obcych. Każdy z nas miał okazję pokazać jak bardzo jest międzynarodowy i co robi, aby poszerzać wiedzę i światopogląd młodego człowieka. Wszystkie szkoły chętnie się zaangażowały prezentując swoje działania, dzięki temu uczymy sie również od siebie nawzajem i wspieramy pomysłami na kolejny rok. Uczniowie naszej szkoły jak zwykle zaprezentowali się wzorowo podbijając serca naszych partnerów eurowizją oraz pokazem T-shirtów.

https://twinspace.etwinning.net/94783/home

Święta Wielkanocne w komiksie (My Easter Holidays in comics)

Projekt cieszący się dużym zainteresowaniem w fazie przygotowań i będący przedmiotem wielu pytań ze strony szkół partnerskich w tym z Francji, Rumunii, Turcji i Czech. Ostatecznie z powodu pandemii (COVID- 19) i zamknięcia szkół został przeprowadzony tylko ze szkołą w Turcji. Uczniowie klasy 6 wykorzystując różnorodne programy do projektowania komiksów, przedstawili wybrane aspekty zwyczajów obchodzenia Świat Wielkanocnych w Polsce. Natomiast szkoła turecka zaprezentowała obchodu ramadanu w swoim kraju.

https://twinspace.etwinning.net/111969/home

Let's Play Kids Games in the Phrygian Valley

Projekt angażujący 19 europejskich szkół i jedną turecką oraz cieszący się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, niestety z powodu (COVID- 19) nie został zrealizowany. Nasi uczniowie się do niego przygotowali i wykonali pierwsze zadanie- opracowali zasady gry tureckiej i zaprezentowali własną grę „Klasy”. Celem podstawowym było: odejście od komputera oraz utrzymanie kontaktów towarzyskich i posiadanie świadomości grupowej. Uczniowie mieli wrócić do zapomnianych gier podwórkowych.

Międzyklasowy projekt "In my garden"

 

W związku z obecną sytuacją rozpowszechniania (COVID- 19) oraz potrzebą zostaną w domu proponujemy swoim uczniom, którzy mieszkają na terenach wiejskich i maja dostęp do swoich prywatnych ogrodów, wyjście na łono natury i obcowanie z przyrodą. Uczniowie fotografują elementy przyrody, następnie komponują kolaż w wybranych programach i opisują fotografowane obiekty w języku polskim, łacińskim (elementy biologii) i angielskim. Jest to projekt międzyklasowy i angażuje klasę 6 i 8.

https://twinspace.etwinning.net/114565/home

100 lat z Wielkim Polakiem –projekt krajowy

Projekt, który rozpoczął się w kwietniu i ma na celu propagowanie obchodów 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Projekt kończy się w październiku i każdego miesiąca angażuje uczniów w szereg zadań aktywizujących młodzież nie tylko do pogłębiania wiedzy, ale także w poszukiwanie ideałów i wzorców do naśladowania w postaci Jana Pawła II. Zaangażowana grupa – to głównie uczniowie klasy VI. Uczniowie tworzą plakaty w wersji online, infografiki, interaktywne i wirtualne spacery z Janem Pawłem II, nagrywają życzenia, układają wiersze i rymowanki, tworzą mapy myśli i gry online oraz wiele innych.

https://twinspace.etwinning.net/114405/home

 

A European Heritage of the Past, Present and Future

 

Projekt będący uzupełnieniem, synergią, współdziałający równolegle z projektem Erasmus+. Na tej platformie umieszczane są wszelkiego rodzaju działania uczniów programu Erasmus+ ze szkół partnerskich.

https://twinspace.etwinning.net/73055/home

Czechy2

E Patryk1