pozyczka

Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Braciejówce

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Braciejówce

mgr Beata Furman - dyrektor szkoły, nauczycielka historii

mgr Wioletta Dzióbek- wychowawca na świetlicy szkolnej, nauczycielka j.polskiego, nauczyciel wsółorganizujacy zajęcia

mgr Joanna Gil- wychowawca klasy II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

mgr Małgorzata Kocjan - wychowawca klasy III, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Hanna Matusiak- wychowawca klasy I, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

mgr Anna Facler-Januszek - wychowawca klasy V, nauczycielka przyrody, biologii, chemii, techniki, geografii

mgr Michał Ziarno- wychowawca klasy VII, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Piątek- wychowawca klasy VIII, nauczycielka j.angielskiego

mgr Renata Ślęzak- nauczycielka matematyki

mgr Iwona Czopek - wychowawca klasy IV, nauczycielka  języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, techniki

mgr Mirosława Nadymus - nauczycielka muzyki

mgr Sylwia Janik - nauczycielka informatyki 

mgr Jolanta Szram- nauczycielka religii

mgr Katarzyna Grudzińska - nauczycielka doradztwa zawodowego

mgr Marzenia Kania-Ficek - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Beata Jurczyk-Szotek - nauczycielka fizyki,

mgr Małgorzata Karoń - nauczycielka współorganizująca zajęcia i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sylwia Skotniczna - nauczycielka współorganizujaca zajęcia

 Przedszkole w Braciejówce

mgr Ewelina Samul - nauczycielka wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Żabki"

mgr Katarzyna Zajaczkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca grupy "Sówki"

mgr Aleksandra Gorgoń - nauczycielka wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Janus- nauczyciel współorganizujacy zajęcia

mgr Faustyna Madejska- nauczyciel reigii