pozyczka

Rada Rodziców Przedszkola

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodnicząca:                 AGATA GRABOWSKA

Z-ca przewodniczącej:       MAŁGORZATA GAMROT

Skarbnik:                           MONIKA GRZANKA

Sekretarz:                         BOŻENA CZOPEK