pozyczka

1. REGULAMIN RADY RODZICÓW

2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

Rada Rodziców:

Przewodniczaca:              KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK

Z-ca przewodniczącej:    EDYTA GŁOWACKA

Skarbnik:                        AGNIESZKA SKOTNICZNA

Sekretarz:                      ANNA CZARNUL

Członek:                          JOLANTA JANIK, ARTUR GARDAS, MAGDALENA GRZESIAK-KULIG