“Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

                                                                                                                            ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

                                                                                                                             z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                                                                                                                                                 Jan Paweł II

Postanowienia ogólne:

 1. Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, inicjować działania w środowisku lokalnym, reagować czynnie na potrzeby środowiska wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 3. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Cele i założenia:

 1. Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze:

 1. Naszym wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy VIII, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura  wolontariatu w szkole

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunka koła wolontariatu – Iwona Czopek
 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują dane zadanie.
 3. Wolontariusze prowadzą dzienniczki aktywności.

ZADANIA

TERMIN

REALIZACJI

UWAGI

1.   Promocja wolontariatu wśród uczniów.

2.   Akcja rekrutacyjna w szkole.

3.   Planowanie całorocznej pracy – wspólne przyjęcie planu i zaplanowanie działań.

4.   Wybory liderów akcji..

5.   Udział w zbieraniu zakrętek, by wspierać rehabilitację niepełnosprawnych.

WRZESIEŃ

2022

Odpowiedzialni:

–    opiekun

–    liderzy zadań

1.   Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie znicza na grobie byłego dyrektora szkoły.

2.   Dalszy udział w „Zakręconej Akcji”.

3.   4 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

4.   25 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.

5.   Odwiedziny w schronisku Rafik Zbieranie suchej karmy dla bezdomnych zwierząt  ze schroniska. Pomoc w wyprowadzaniu zwierząt.

PAŹDZIERNIK

2022

Odpowiedzialni:

–    liderzy zadań

1.   Dalszy udział w „Zakręconej Akcji”.

2.   Praca  w przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

3.   Pomoc w bibliotece.

4.   Pomoc koleżeńska w nauce wg potrzeb

LISTOPAD

2022

Odpowiedzialni:

–    wychowawcy klas

–    liderzy zadań

1.   Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.

2.   Udział w akcji „Mikołaj w szkole” zabawy integracyjne.

3.   Udział w “Zakręconej Akcji”.

4.   Pomagamy ptakom przetrwać zimę – dokarmianie ptaków.

5.   Kiermasz świąteczny – kartki dla Stowarzyszenia Sursum Corda

GRUDZIEŃ

2022

Odpowiedzialni:

–    opiekun

–    liderzy zadań

1.   Udział w “Zakręconej Akcji”

2.   Pomoc w organizacji Koncertu Kolęd w kościele parafialnym w Braciejówce

        STYCZEŃ

2023

Odpowiedzialni:

–    Wychowawca klasy III

–    opiekun

–    liderzy zadań           

1.   Udział w “Zakręconej Akcji”

2.   Pomoc w bibliotece.

3.   Walentynki dla samotnych.

4.   Wyjazd do domu opieki nad starszymi- działania wg potrzeb.

LUTY/MARZEC

2023

Odpowiedzialni:

– liderzy zadań

1.   Udział w “Zakręconej Akcji”

2.   Film o domach opieki  i niepełnosprawnych.

KWIECIEŃ/MAJ

2023

Odpowiedzialni:

–     opiekun

–     liderzy zadań

1.   Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie

CZERWIEC

2023

Odpowiedzialni:

–     opiekun