pozyczka

04.2020

Dyrektor szkoły informuje:

Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. 2020.poz 492) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. 2020.poz 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawcy klas poinformują uczniów i rodziców o szczegółach organizacji zdalnego nauczania za pomocą dziennika elektronicznego lub e-mail.

Bajka2020

zolnierze

konkurs2020