pozyczka

XXXVII Bolesławska Jesień Poetycka

20141024 115954

17 października br. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie XXXVII Bolesławskiej Jesieni Poetyckiej- imprezy popularyzującej twórcze pisanie. Do prezentacji swej twórczości zaproszono artystów w różnym wieku.

Najciekawsze wiersze naszych uczniów zostały poddane ocenie Jury.

Z radością informujemy, że tekst

Natalii Pandel pt. „Jesienne chwile”

otrzymał Nagrodę Główną ,

a wiersze Agnieszki Nocoń i Łukasza Krawczyka nagrodzono wyróżnieniami.

Dyplomy i drobne upominki dzieci odebrały wraz z gratulacjami z rąk Pani Starosty. Uroczystą galę uświetniła wystawa malarstwa Wiesławy Kowal i występ wokalny „ Jesienne inspiracje.” Ciepłe słowa naszym małym poetom i obecnym na spotkaniu rodzicom przekazała Pani Dyrektor Beata Furman i polonistka Iwona Czopek.

Na wiosnę kolejne potyczki poetyckie.

Już piszcie! Wiersze można wrzucać do Skrzynki Poetyckiej w szkole.


„Bezpiecznie na drodze”

     100 2197

 

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły, klasa I gościła w tym roku szkolnym w dniach 05.09, 23.09 i 30.09 przedstawicieli Straży Miejskiej oraz dwukrotnie funkcjonariuszkę Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.Na jednym ze spotkań obecny był także olkuski radny pan Grzegorz Tomsia. Na wszystkich spotkaniach uczniowie wysłuchali ciekawych prelekcji. Dodatkowo Strażnicy Miejscy wyświetlili uczniom filmy edukacyjne i wręczyli odblaski. Również spotkanie z panem Grzegorzem Tomsią było bardzo atrakcyjne. Uczniowie usłyszeli kilka rad o bezpiecznym poruszaniu się po drogach a każdy pierwszak otrzymał kamizelkę i opaskę odblaskową. Zajęcia zakończyły się wspólnym zdjęciem i obietnicą, że dzieci będą nosić odblaski i przestrzegać zasad obowiązujących pieszych w ruchu drogowym .100 2198

„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie".

        542640.31 Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II zgromadziła w czwartek, 9 października na Jasnej Górze blisko 25 tys. uczniów z ok. 500 szkół. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Jan Paweł II – Świętymi Bądź-cie". Pielgrzymce towarzyszą relikwie Jana Pawła II. 9 października 2014 roku delegacja z naszej szkoły – uczniowie z klas IV-VI wraz z opiekunami Panią Haliną Osuszek, Katarzyną Klich-Kurą i Beatą Furman wzięła udział w XIV Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Punktem centralnym spotkania była uroczysta Msza św. odprawiona przed Jasnogórskim Szczytem pod przewodnictwem abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Eucharystię koncelebrował bp Henryk Tomasik, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. abp Celestino Migliore poświęcił sztandar Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II. Na zakończenie Eucharystii Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II złożyły Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Odczytano również telegram, który został wysłany do Ojca Świętego Franciszka. Przyjęliśmy Boże błogosławieństwo którego udzielił nam ks. Arcybiskup i wróciliśmy do domu.

DCH1

 

 

Kampania wyborcza!!!

W pierwszym tygodniu września w naszej szkole odbyły się wybory. Uczniowie wybierali drugiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Po podliczeniu głosów przez panią Katarzynę Klich-Kurę (obecnego opiekuna) wybory wygrała Pani Iwona Czopek.

Następnie opiekunowie ogłosili kampanię przedwyborczą do Rady Samorządu Uczniowskiego spośród delegatów uczniów klas IV-VI. Kandydaci wykonali plakaty wyborcze, na których znalazły się hasła oraz plany działań. W wyborach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV-VI.

W wyniku głosowania Samorząd Uczniowski reprezentują:

Przewodniczący: Jakub Szumera

Z-ca przewodniczącego: Amelia Piątek

Skarbnik: Amelia Bryzik

Sekcja kulturalno-oświatowa:

Anita Szopa

Oliwia Karasińska

Sekcja organizacyjna:

Kamil Krawczyk

Damian Gorgoń

Kacper Wąsiel

Jakub Ćwik

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego został przedstawiony na apelu szkolnym. Podczas spotkania uczniowie klasy IV przypomnieli jakie prawa i obowiązki mają dzieci oraz zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w salach, na korytarzu, na terenie szkoły i poza nią.