pozyczka

informacja2020
Procedura zapewniająca bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu w Braciejówce w stanie epidemicznym

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

 

RODZICU!

  1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka.
  2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii.
  3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu.
  4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
  5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
  6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola.
  7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

jurek11

podziekowanie2

podziękowanie